Tham quan xưởng in tiền ở Nhật Bản

Xưởng in quốc gia, nơi được chính phủ Nhật Bản giao trọng trách in những vật phẩm mang dấu ấn quốc gia như Tiền, hộ chiếu, tem, tem đóng thuế… Tờ tiền Nhật Bản đầu tiên được in vào năm 1868 với hình dáng đơn giản, dễ làm giả. Sau đó để chống làm giả, người Nhật đã phải nhờ đến Mỹ in hộ tiền cho mình. Tuy nhiên là một nước tự chủ, không thể nhờ cậy đến nước ngoài trong việc cung cấp tiền nên chính phủ Nhật Bản vào năm 1875 đã mời một người Italia có […]

1