Khám phá những chiếc túi may mắn vào những ngày đầu năm ở Nhật Bản.

 

 

Các cửa hàng bán ra những chiếc túi đầu năm như là một hình thức mừng tuổi cho khách hàng vì giá trị thực của những chiếc túi thường lớn hơn giá khách hàng phải trả rất nhiều